Khulafaur Rasyidin

Mesir: Amr bin Ash, Umar Al Farukh, Dan Yahudi tua yang masuk Islam

TELADAN DARI AL FARUQ – Pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a, Gubernur Mesir saat itu (Amr bin ‘Ash) berniat untuk membangun sebuah masjid di samping istananya. – Namun keinginannya itu terbentur adanya lahan (Gubuk) yang dimiliki oleh seorang Yahudi tua. lalu Amr bin ‘Ash lalu memanggil orang Yahudi tsb dan memintanya agar mau menjual […]

Utsman bin Affan, orang yang menikahi 2 putri nabi

Utsman bin Affan, orang yang menikahi 2 putri nabi

-Utsman bin Affan dan Cahaya Kedua, 1. saat bulan Ramadhan di tahun kedua hijrahnya Rasulullah dan ummat muslim ke Madinah | Allah memuliakan Islam dengan Perang Badar 2. ketika itu | Rasulullah memerintahkan setiap kaum muslimin yang terlihat batang hidungnya untuk ikut berangkat [berjihad] 3. kaum muslimin ketika itu masih sedikit jumlahnya | dan salah […]

Umar bin Khattab atau Abu Bakar ?

Umar bin Khattab atau Abu Bakar ?

#1stKhalifah Abu Bakar -Siapakah Khalifah Diantara Kalian ?- 1. para Khulafaur Rasyidin | sesungguh mereka tidaklah dapat dibanding-bandingkan | siapakah yang lebih baik diantara mereka 2. dalam bidang kesetiaan dan kebijaksanaan | Abu Bakar adalah figur yang harus ditiru | sehingga wajar jika Rasulullah secara tersirat 3. , menobatkannya sebagai pengganti beliau dalam memimpin umat Islam […]

Abu Bakar, lembut tiada tanding namun tegas tiada banding

Abu Bakar, lembut tiada tanding namun tegas tiada banding

#1stKhalifah Abu Bakar -Lelaki Tiada Tanding- 1. apakah Abu Bakar yang sudah kita kenal | adalah seorang yang kurus badannya dan lemah jasadnya saja ? 2. seorang Abu Bakar yang jika ia berjalan di pasar maka anak-anak akan berlarian dan berebut memeluknya saja ? 3. seseorang yang selalu menangis ketika membaca Ayat-Ayat Allah hingga suaranya menjadi […]

Abu Bakar, hanya memakan apa yang diyakini halal

Abu Bakar, hanya memakan apa yang diyakini halal

1. Abu Bakar #1stKhalifah sangat berhati-hati dalam memasukkan makanan ke dalam perutnya | baik sifat makanannya maupun sumber makanannya 2. tak pernah tersentuh dengan yang haram dan dari sumber yang haram | serta sangat menghindari dan menjauhi dari apapun yang meragukan 3. pada suatu malam, Abu Bakar pulang ke rumahnya | wajahnya pucat dan lelah | […]

Abu Bakar -Ibu, Pemerah Susu Itu Datang..!!-

Abu Bakar -Ibu, Pemerah Susu Itu Datang..!!-

#1stKhalifah Abu Bakar -Ibu, Pemerah Susu Itu Datang..!!- 1. keserhanaan adalah unsur yang paling menonjol dari keagungan Khalifah Abu Bakar #1stKhalifah 2. sebelum menjadi seorang Khalifah | ia adalah seorang pelayan bagi penduduk kampungnya | dengan pelayanan yang tak terukur keindahannya 3. di sebelah rumah Abu Bakar | yang jarak antaranya sangat dekat | hiduplah janda-janda […]

Sahabat Umar dan Ali, calon penghuni sorga yang saling merindu

Sahabat Umar dan Ali, calon penghuni sorga yang saling merindu

#4thKhalifah Ali bin Abi Thalib -Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib | mencintai karena Allah- 1. Umar bin Khattab #2ndKhalifah termasuk orang yang sangat menyayangi Ali bin Abi Thalib #4thKhalifah 2. Umar Al Faruq pernah berkata | “Allah telah memuliakan Ali atas diriku dengan 3 hal, 3. pertama | Allah memuliakannya dengan menjadi pembawa bendera pada […]

Ali bin Abi Tholib, seorang Da’i dan Hakim

Ali bin Abi Tholib, seorang Da’i dan Hakim

#4thKhalifah Ali bin Abi Thalib -seorang Dai dan Qadhi | yang didoakan Rasulullah- 1. pada tahun 10 Hijriyah | ketika itu Rasulullah menaruh perhatian besar terhadap dakwah di kawasan Yaman 2. Rasulullah berharap penduduk dari kabilah-kabilah yang ada disana | untuk memeluk dan memenuhi seruan Islam 3. maka Rasulullah menunjukkan kesungguhannya | dengan mengutus para Dai […]

Kecerdasan Ali bin Abi Thalib

#4thKhalifah Ali bin Abi Thalib -secerdas Ali- 1. pada suatu ketika | seorang wanita menghadap kepada Ali #4thKhalifah | dan mengadukan nasib yang dialaminya 2. wanita itu menceritakan bahwa saudara laki-lakinya telah meninggal dunia | dan meninggalkan harta waris sebanyak 600 dirham 3. ia mengadu bahwa | dari harta waris itu | dia hanya mendapatkan 1 […]

Ali bin Abi Thalib, orang yang rendah hati (Zuhud)

Ali bin Abi Thalib, orang yang rendah hati (Zuhud)

#4thKhalifah Ali bin Abi Thalib -sesungguhnya aku telah menceraikanmu- 1. “orang yang paling zuhud diatas dunia ini setelah para Nabi adalah Ali bin Abi Thalib” 2. kalimat yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Azis ketika orang-orang sedang membicarakan para zuhad [orang2 zuhud] di muka bumi ketika itu 3. mereka [para zuhad] adalah orang-orang yg meninggalkan dan […]