guru

Rasul saw bersabda, “Keutamaan ilmu lebih baik dari keutamaan ibadah. SEBAIK-BAIK agama kalian adalah wara’ (berhati-hati).”

[Hadits Riwayat Thabrani dan al Bazzar]

Setiap kebaikan adalah sedekah

”Setiap ma`ruf (kebaikan) adalah shadaqah, dan orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan (akan mendapat pahala) seperti pelakunya.” (HR. Bukhari Muslim)

Hadits tentang dengki terhadap harta dan ilmu orang lain

Rasulullah saw bersabda, “Tidak boleh HASAD (iri) kecuali dalam dua perkara; (terhadap) seseorang yang Allah berikan HARTA lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan (terhadap) seseorang yang Allah berikan ILMU lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain.” [HR Bukhari]‎​‎​‎​ ‎​‎​‎​ ‎​‎​‎​