harta

“Nabi Sulaiman diberi pilihan antara harta, kerajaan atau ilmu. Maka Sulaiman memilih ilmu. Lalu dengan ilmu itu (akhirnya) ia diberi kerajaan dan harta.”

[Hadits Riwayat Ibnu ‘Asakir dan ad-Dailami]

“Ada tiga hal yang menjadi hak seorang hamba, ….. (salah satunya adalah) Tidaklah seseorang membuka pintu KEDERMAWANANNYA yang dengannya ia dapat menyambung hubungan silaturahmi kecuali Allah akan melimpahkan harta untuknya.”

[Hadits Riwayat Ahmad]

“Harta itu hijau lagi manis, maka barangsiapa yg mencarinya untuk KEDERMAWANAN dirinya maka harta itu akan memberkahinya. Barangsiapa yg mencarinya untuk KESERAKAHAN dirinya, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang makan namun tidak kenyang.”

[HR Bukhari]

“Menunda-nunda (pembayaran HUTANG) dari orang yang mampu adalah kedzaliman.”

“Menunda-nunda (pembayaran HUTANG) dari orang yang mampu adalah kedzaliman.”

[Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]

“Barangsiapa memberi tempo waktu kepada orang yang berhutang yang mengalami kesulitan membayar hutang, maka ia mendapatkan sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayarannya.”

“Barangsiapa memberi tempo waktu kepada orang yang berhutang yang mengalami kesulitan membayar hutang, maka ia mendapatkan sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayarannya.”

[Hadits Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al Hakim]

“Sesungguhnya umatku yg bangkrut adalah orang yg pada hari kiamat datang dengan membawa pahala shalat, puasa dan zakat, tetapi dia (salah satunya) memakan harta orang lain. Pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang blm dipenuhi. Lalu, dosa dari setiap orang dr mereka diambil untuk dibebankan kpd orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka.”

[Hadits Riwayat Muslim]

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari fitnah neraka dan azab neraka, fitnah kubur, azab kubur, fitnah kekayaan, fitnah kefakiran, dan fitnah ad Dajjal.”

[Hadits Riwayat Bukhari]

“Kekayaan sebenarnya bukanlah banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati.”

[Hadits Riwayat Bukhari]

“Barangsiapa mengumpulkan harta dengan tidak wajar (tidak benar) maka Allah akan memusnahkannya dengan air (banjir) dan tanah (longsor).”

[Hadits Riwayat Al Baihaqi]

“Barangsiapa mengumpulkan harta dengan tidak wajar (tidak benar) maka Allah akan memusnahkannya dengan air (banjir) dan tanah (longsor).”

[Hadits Riwayat Al Baihaqi]