lisan

“Kebanyakan hal yang memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwa kepada Allah dan ahlak yang baik, dan kebanyakan hal yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan”.

“Kebanyakan hal yang memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwa kepada Allah dan ahlak yang baik, dan kebanyakan hal yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan”.

[Hadits Riwayat Tirmidzi]

Hadits : “Rasa takut terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyatakan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya, menyaksikan atau mendengarnya.”

[Hadits Riwayat Ahmad]

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiga perkara bagi kalian, yaitu banyak berbicara, menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya (dalam perkara yg tidak perlu ditanyakan).”

[Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda : “Allah memberikan HIDAYAH kepada seseorang dengan perantaraan kamu adalah lebih baik bagimu daripada seekor unta merah yang kamu miliki.”

[Hadits Riwayat Bukhari]

Rasulullah saw bersabda : “Seutama-utama jihad adalah kalimat haq yang disampaikan di depan penguasa fajir.”

[Hadits Riwayat Ahmad]

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.”

[Hadits riwayat Mutafaq ‘alaih]

“Rasulullah saw memerintahkan untuk berkata benar walau pahit rasanya, tidak takut cacian karena Allah..”

[Hadits Riwayat Ahmad]

Rasulullah saw bersabda, “Berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui (yang mudah difahami), apakah engkau suka Allah dan Rasul-Nya didustakan?”

[Hadits Riwayat Bukhari]

Rasulullah saw bersabda, “Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan berkawan yang sholeh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (n

Rasulullah saw bersabda, “Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan berkawan yang sholeh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (n

[Hadits Riwayat Al Hakim] Hadits tentang lisan dan pergaulan

Quote of the day “Seorang mukmin adalah CERMIN mukmin yang lain. Seorang mukmin adalah SAUDARA mukmin yang lain, dimana saja ia bertemu dengannya, ia akan mencegah tindakan mencemari kehormatan saudaranya dan akan melindunginya dari baliknya.”

Quote of the day “Seorang mukmin adalah CERMIN mukmin yang lain. Seorang mukmin adalah SAUDARA mukmin yang lain, dimana saja ia bertemu dengannya, ia akan mencegah tindakan mencemari kehormatan saudaranya dan akan melindunginya dari baliknya.”

[hadits Riwayat Abu Dawud dan Bukhari]