silaturahmi

“Ada tiga hal yang menjadi hak seorang hamba, ….. (salah satunya adalah) Tidaklah seseorang membuka pintu KEDERMAWANANNYA yang dengannya ia dapat menyambung hubungan silaturahmi kecuali Allah akan melimpahkan harta untuknya.”

[Hadits Riwayat Ahmad]

“Janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikitpun meski sekadar menuangkan air dari ember timbamu ke bejana orang yang meminta air, dan meski sekadar berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.”

[HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan an-Nasa’i]

“Dunia itu diberikan kepada 4 golongan : 3. Seorang hamba yang Allah beri harta namun tidak dikaruniai ilmu, sehingga dia gunakan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya dalam hartanya itu, tidak menggunakannya untuk menyambung tali kekerabatan, dan tidak pula mengetahui hak Allah dalam hartanya. Maka dia berada pada derajat yang paling hina di sisi Allah.”

[Hadits Riwayat at-Tirmidzi]

Rasulullah saw bersabda, “Saling memberilah HADIAH, niscaya kalian akan saling mencintai.”

[Hadits Riwayat Bukhari dan an-Nasa’i]

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan RIZKINYA dan diselamatkan dari su’ul khotimah, hendaklah dia bertaqwa kepada Allah dan bersilaturahim.”

[Hadits Riwayat Al Bazaar]

Rasulullah saw bersabda, 
“SEBAIK-BAIK tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya.”

Rasulullah saw bersabda, “SEBAIK-BAIK tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya.”

[Hadits Rasulullah Riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Ahmad]

Rasulullah saw bersabda, “SEBAIK-BAIK sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik terhadap sahabatnya.”

Rasulullah saw bersabda, “SEBAIK-BAIK sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik terhadap sahabatnya.”

[Hadits Riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Ahmad]

Rasulullah saw bersabda,
“Engkau jangan menyepelekan KEBAIKAN sedikitpun, meski hanya sekadar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.”

Rasulullah saw bersabda, “Engkau jangan menyepelekan KEBAIKAN sedikitpun, meski hanya sekadar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.”

[Hadits riwayat Muslim]

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa ingin dipanjangkan UMURNYA, dilapangkan RIZKINYA dan diselamatkan dari SU’UL KHATIMAH, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan BERSILATURRAHIM (dengan kerabatnya).” [HR Bazzar]

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa ingin dipanjangkan UMURNYA, dilapangkan RIZKINYA dan diselamatkan dari SU’UL KHATIMAH, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan BERSILATURRAHIM (dengan kerabatnya).” [HR Bazzar]

“Tidak akan masuk SURGA orang yg memutuskan hubungan keluarga.”
[Muttafaq Alaih]

Rasulullah bersabda, “Kebajikan yang paling baik adalah seseorang menyambung SILATURAHMI kepada orang-orang yang dicintai Bapaknya setelah dia meninggal dunia.”

[Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud]