Ahmad

Rosululloh bersabda: Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam shalat

Rosululloh bersabda: Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam shalat

“Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam shalat. Sahabat bertanya, “Bagaimana ia mencuri dalam shalatnya?” Jawab Beliau, “Ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku dan sujudnya.” (HR. Ahmad) [Hadits Riwayat Ahmad]

Do’a lunas hutang

Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maukah aku ajarkan sebuah doa yang apabila engkau berdoa dengan doa ini, sekiranya engkau MEMILIKI HUTANG sebanyak bukit, niscaya Allah akan melunasinya." [HR. Imam Ahmad dan At-Thabrani] "Allahumma ikfinii bihalaalika ‘an haraamika wa aghninii bifadhlika ‘amman siwaaka.." [Ya Allah, cukupkanlah aku dengan (Rizki-Mu) yang halal, […]

“Ada tiga hal yang menjadi hak seorang hamba, ….. (salah satunya adalah) Tidaklah seseorang membuka pintu KEDERMAWANANNYA yang dengannya ia dapat menyambung hubungan silaturahmi kecuali Allah akan melimpahkan harta untuknya.”

[Hadits Riwayat Ahmad]

“Barangsiapa menghilangkan kesulitan dari orang yang berhutang kepadanya atau ia menghapuskan HUTANGNYA, maka ia berada di bawah naungan ‘Arsy pada hari kiamat.”

[Hadits Riwayat ad-Darimi, Ahmad dan al-Baghawi]

“Barangsiapa memberi tempo waktu kepada orang yang berhutang yang mengalami kesulitan membayar hutang, maka ia mendapatkan sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayarannya.”

“Barangsiapa memberi tempo waktu kepada orang yang berhutang yang mengalami kesulitan membayar hutang, maka ia mendapatkan sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayarannya.”

[Hadits Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al Hakim]

Rasulullah saw bersabda, “Setiap kebaikan adalah shadaqah.” [HR Ahmad dan at-Tirmidzi]

“Perkataan yang baik adalah shadaqah.” [Mutafaq ‘alaih]

“Janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikitpun meski sekadar menuangkan air dari ember timbamu ke bejana orang yang meminta air, dan meski sekadar berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.”

[HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan an-Nasa’i]

“Tidak ada hari yang matahari terbit dan tenggelam yang lebih baik dari HARI JUM’AT…. Hari Jumat adalah untuk kita, Yahudi hari Sabtu dan Nasrani hari Ahad. Sesungguhnya pada hari (jum’at) itu ada satu waktu, tidaklah seorang mukmin mendapati waktu tersebut, ia shalat dan meminta sesuatu kepada Allah ‘azza wajalla kecuali pasti akan diberikan.”

[Hadits Riwayat Ahmad]

“Tangan di atas (memberi) itu lebih baik daripada tangan di bawah (meminta). Mulailah (pemberian nafkah itu) dari orang yg menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah dari harta orang yang berkecukupan.”

[Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad dan ad-Darimi]

“Sungguh Allah akan mencabut rasa takut pada hati musuh kalian dan sungguh Allah akan menghunjamkan pada hati kalian penyakit wahn.” Seseorang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah wahn itu?” Beliau saw menjawab, “Cinta kepada dunia dan takut mati.”

[Hadits Riwayat Abu Daud dan Ahmad]