Al Hakim

“Barangsiapa memberi tempo waktu kepada orang yang berhutang yang mengalami kesulitan membayar hutang, maka ia mendapatkan sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayarannya.”

“Barangsiapa memberi tempo waktu kepada orang yang berhutang yang mengalami kesulitan membayar hutang, maka ia mendapatkan sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayarannya.”

[Hadits Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al Hakim]

“Sebaik-baiknya orang yang bersahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik orang yang bertetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya.”

[Hadits Riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim]

“Do’a adalah senjata orang yang beriman, tiang agama, serta cahaya langit dan bumi”.

(HADITS RIWAYAT HAKIM)

“Tali keimanan yang paling kuat adalah loyalitas kepada Allah, dengan mencintai dan membenci (segala sesuatu) hanya karena-Nya.”

[Hadits Riwayat al-Hakim]

“Janganlah menganggap rizki kalian lambat turun. Sesungguhnya, tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan setelah sempurna rizkinya. Carilah rizki dengan cara yang baik (dengan) mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram.”

[Hadits Riwayat Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi]

“Akan datang pada manusia suatu zaman, ketika seseorang harus memilih antara kelemahan dan kemaksiatan. Maka barangsiapa mengalami zaman itu, hendaklah dia memilih kelemahan daripada kemaksiatan.”

[Hadits Riwayat Al Hakim]

Rasulullah saw bersabda : “Pemimpin para syuhada di sisi Allah kelak di hari Kiamat adalah Hamzah bin ‘Abdul Muthalib, dan seorang laki-laki yg berdiri di depan penguasa dzalim atau fasiq, kemudian ia memerintah dan melarangnya, lalu penguasa itu membunuhnya .”

[Hadits Riwayat Al Hakim dan Thabrani]

Rasulullah saw bersabda, “Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan berkawan yang sholeh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (n

Rasulullah saw bersabda, “Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan berkawan yang sholeh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (n

[Hadits Riwayat Al Hakim] Hadits tentang lisan dan pergaulan

Dikatakan kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, penghasilan apa yang PALING BAIK?” Beliau saw menjawab, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya.”

Hadits Riwayat Ahmad, al-Bazar dan al-Hakim

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak BERQURBAN, maka janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat shalat kami.”

[HAdits Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan al-Hakim]