Ibnu Majah

“Seandainya kamu melakukan kesalahan dosa sehingga dosa itu sampai menjulang ke langit kemudian kamu bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu.”

(Hadits Riwayat Ibnu Majah)  Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, sebelum ajal mendekat.

“Barangsiapa memberi tempo waktu kepada orang yang berhutang yang mengalami kesulitan membayar hutang, maka ia mendapatkan sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayarannya.”

“Barangsiapa memberi tempo waktu kepada orang yang berhutang yang mengalami kesulitan membayar hutang, maka ia mendapatkan sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayarannya.”

[Hadits Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al Hakim]

“Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas.”

[Hadits Riwayat Ibnu Majah, Thabrani dan Al Haitsamiy]

“Org yg selalu mbaca istighfar, Allah akan hilangkan keresahan yg ia rasakan, melapangkan kesempitan yg menimpanya & akan memberikan rizki tanpa disangka-sangka”

(HR.Al Baihaqi, Abu Dawud &Ibnu Majah) ‘Berkat’, Berkah & Pejuang LKP HTI.

“Tidak mengapa kaya bagi orang yang bertakwa. Dan sehat bagi orang bertakwa itu lebih baik dari kaya..”

[Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad]

Rasulullah saw bersabda, “Siapa saja melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya…”

[Hadits Riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibn Majah dan an-Nasa’i]

Rasulullah saw bersabda, “Siapa saja melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya…”

[Hadits Riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibn Majah dan an-Nasa’i]

Rasulullah saw bersabda, “Engkau berpagi-pagi untuk mempelajari SATU BAB ILMU kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan, adalah lebih baik bagimu daripada engkau Sholat sebanyak seribu rakaat.”

[HR Ibnumajah]

Rasulullah saw bersabda, “Engkau berpagi-pagi mempelajari SATU AYAT dari kitab Allah lebih baik bagimu daripada engkau sholat seratus rakaat.”

[Hadits Riwayat Ibnumajah]

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa DUNIA menjadi obsesinya, Allah memecah belah urusannya, menjadikan kefakiran didepannya, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali sebatas yang ditentukan baginya. Barangsiapa AKHIRAT menjadi niatnya, Allah menyatukan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk.”

[Hadist Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah] Pertanyaan: kita wajib mencari nafkah dan boleh menggapai kesenangan dunia. Di manakah batasnya sehingga semua itu menjadi obsesi? Jawaban : ketika kita berniat untuk kembali ke akhirat dan menggapai kebahagiaan hakiki yang abadi, maka apapun yang kita kerjakan selama di dunia harus sesuai dengan petunjuk dan aturan Allah. Karena […]